Hebt u zich wel eens afgevraagd waar de electriciteit, gas en water naar toe gaan als ze uw meters zijn gepasseerd?????

Verreweg het meeste gaat uw woning in, en vervolgens er weer uit.

U verliest het weer aan de ruimte buiten uw woonschil. Alle energie gaat verloren. Het is niet relevant of u er tussentijds plezier van hebt gehad. Sommigen noemen de energie, waarvan je geen plezier hebt gehad, “verspilde energie”. In werkelijkheid maakt dit niets uit !!!!!!!

 

Alle electriciteit en gas, die binnen de woonschil komt wordt uiteindelijk omgezet in warmte. Alle water gaat al dan niet verwarmd het riool in. Alle verwarmde lucht ventileert naar buiten.

 

Uw meters meten hoeveelheden, en u betaalt de gemeten hoeveelheid per tijdseenheid.

Als u dus minder wilt betalen, moet u er voor zorgen, dat de warmte minder snel per tijdseenheid door uw woonschil sijpelt.

Geld besparen doe je dus door energieverliesbeperking.

 

Om dit te bereiken, moet de warmteweerstand van de woonschil zo hoog mogelijk worden gemaakt, zodat toevoer van electriciteit of gas voor verwarming niet nodig is. Het uiteindelijke doel is een “0-energie huis”.

 

Binnen de woonschil is binnen het stookseizoen het gebruik van energiezuinige apparatuur nauwelijks effectief en niet anders dan een verschuiving van gasverwarming naar electrische verwarming. Spaarlampen hebben dan weinig invloed op het totale energieverbruik van een woongebouw. Buiten, en buiten het stookseizoen is dit anders. Gebruik in alle gevallen LED verlichting.

Verliesbeperking wordt bereikt door: woonschilisolatie, en warmte terugwinning uit douchewater en ventilatielucht. Ook de verschiltemperatuur binnen en buiten de woonschil is van grote invloed op verliessnelheid.

 

Brandstoffen (Benzine, dieselolie, gas, hout, waterstof), Electriciteit, Perslucht, waterleiding zijn energiedragers. Er is energie ingestopt, wordt getransporteerd, en komt bij verbruik er weer uit.

 

Wat er ingaat is in de meeste gevallen (fossiele) zonne-energie of een afgeleide daarvan. Fossiele zonne-energie is altijd gekoppeld aan CO2. Bij het verbruik van brandstoffen komt de CO2 ter plaatse van het verbruik vrij. Als electrische energie wordt opgewekt door middel van fossiele brandstoffen komt de CO2 op de opwekplaats vrij. Door het lage rendement van de opwekinstallaties (40%) komt  570 gr CO2 per kWh (stopkontact) vrij. “Tankt” u thuis grijze electrische energie voor uw electrische auto, dan komt er 570 gr CO2 per verbruikte kWh vrij.  Is uw verbruik 100 Wh/km, dan is uw CO2 emissie 57 gr/km. Een relatief klein deel van de aangeboden electrische energie wordt CO2-vrij opgewekt.

 

Waterstof als energiedrager wordt bijna uitsluitend gewonnen uit fossiele zonne-energie (aardgas reforming). Ook hierbij komt de C vrij!!!!!. Boven dien moet vrij veel energie in dit proces gestoken worden.

Actieve Zon-thermische Systemen (zonneboilers) bestaan uit een met transparant materiaal duurzaam afgedekte en geïsoleerde zonnecollectoren  met bijbehorend vloestof opslagvat, waarbij het warmtetransport van de collector naar het opslagvat plaatsvindt door middel van een vloeistof

HAAL ZELF DE ZON IN HUIS

JE BETAALT VOOR WAT JE VERLIEST

Tekstvak: In contact komen:

Telefoon: 0623993566 (tussen 10.00 en 17.00 uur)

Servatiusstraat 2

2382 XS   ZOETERWOUDE-RIJNDIJK

 

 

Bij voorkeur mail to:  solinfo (ALTIJD ANTWOORD)

Zie voor specifieke E-mail adressen de DOWNLOAD INFO pagina

 

 

 

COPYRIGHT: LOCUTIS ENERGY SYSTEMS

Last Update:   8 juli 2014

 

LINKS

METEN IS WETEN(GRAFIEKEN)

HET PRIJSKAARTJE

ENERGIE & VERBRUIK

NAAR EERSTE PAGINA