Uw woning is waarschijnlijk aangesloten op TWEE “energiedragers”. Dit zijn AARDGAS en ELECTRICITEIT (en drinkwater onder druk).

Alle twee ontlenen van oorsprong hun ENERGIE-INHOUD aan de ZON.

 

Miljoenen jaren geleden werden aardgas, aardolie, bruinkool en steenkool gevormd uit zonne-energie door middel van een biologische tussenstap (foto-synthese van CO2, waarbij O2 vrijkomt). Re-combinatie met lucht (zuurstof/O2) ook wel verbranden genaamd, maakt deze energie weer beschikbaar, waarbij water (H2O), en het koolzuurgas  CO2 weer vrijkomen. De CO2, die hierbij vrijkomt bevond zich destijds ook al in de atmosfeer!!!!!! Hierbij komt ook wat SO2 (zwaveldioxide) en NO2 (stikstofdioxide) vrij.

 

Met deze fossiele brandstoffen, (ook wel primaire brandstoffen genaamd) maakt men electriciteit. Door de electriciteit toe te voeren aan apparaten en machines komt de zonne-energie weer vrij. Naast (kunst)licht is dit gewenste warmte (wasmachine, afwasmachine, haarföhn, strijkijzer, kookplaat, etc.) en voor een ander deel ongewenste warmte (bij mechanische energie, licht en electronica). Dit zijn gewoonlijk energie verliezen van de betreffende apparaten.

Aardgas zetten we thuis meestal om in warmte, die vervolgens water verwarmt. Met dit warme water koken we, wassen we (ook onszelf) en verwarmen we ons huis. Deze omzetting van aardgas naar warmte heeft momenteel een maximaal rendement van wel 98% (HR+-Ketel). Twee procent gaat onder andere door de afvoeren verloren. Klik HIER voor energie omzetting en verliesbeperking.

 

De centrale conventionele omzetting van steenkool of aardgas naar electriciteit bereikt een maximaal rendement van maar 40%- 45%. De rest gaat verloren als koelwater-, schoorsteen- en transportverliezen. Soms gaat een deel van de koelwaterverliezen naar stadsverwarming. Minimaal 15% gaat dan verloren. Ook de verliezen produceren CO2 .

 

Electriciteit uit het openbare net is meestal “vuile” energie van oorsprong!. (behalve wanneer dit “groen” is opgewekt met zonnepanelen, wind, water of kernenergie.)

Klik hier voor het artikel in ENERGIETECHNIEK (september 2001)

 

Uit het bovenstaande kan men concluderen:

Heb je warm water nodig? Tap het direct van de zon.

 

EN DAT GAAN WE DAN OOK DOEN!!!!!!!

 

ZELF!

ZELF!

ZELF!

ZELF!

ZELF!

ZELF!

Het grootste deel van uw energieverbruik is nodig voor het bereiden van

Warm

 (DRINK)WATER

WEG MET FACTOR 10.000.000 (jaar)

 

TUSSEN FOSSIELE ZONNE-ENERGIE EN DIE VAN VANDAAG ZIT ONGEVEER     

 

10 000 000 JAAR

HAAL ZELF DE ZON IN HUIS

Tekstvak: In contact komen:

Telefoon: 0623993566 (tussen 10.00 en 17.00 uur)

Servatiusstraat 2

2382 XS   ZOETERWOUDE-RIJNDIJK

 

 

Bij voorkeur mail to:  solinfo (ALTIJD ANTWOORD)

Zie voor specifieke E-mail adressen de DOWNLOAD INFO pagina

 

 

 

COPYRIGHT: LOCUTIS ENERGY SYSTEMS

Last Update:   8 juli 2014

 

NAAR EERSTE PAGINA

HET PRIJSKAARTJE

METEN IS WETEN(GRAFIEKEN)

LINKS

DOWNLOAD INFO