HAAL ZELF DE ZON IN HUIS

ENERGIEBESPARING

MINDER ENERGIE GEBRUIKEN VOOR EEN GELIJKBLIJVEND OF BETER GEWENST EFFECT. IN EEN WOONSITUATIE BETEKENT DIT, DAT ELECTICITEIT ALLEEN GEBRUIK MOET WORDEN ALS ER GEEN ANDERE OPTIE IS (electronica, electromotoren en licht)

Uitgangspunt:

Er is een tweetal elementaire energiebronnen, te weten: ZONNE-ENERGIE en AARDWARMTE. Zonne-energie vormt de “grondstof” voor alle afgeleide energiedragers, zoals wind, waterkracht, biomassa (hout, suikers, bio-olie) en fossiele biomassa (gas, aardolie en steenkool). Onze samenleving kent de volgende energiebehoeftes: warmte, mechanische energie, electriciteit en licht(surrogaat zonlicht). AARDWARMTE kan ook als cosmische energie worden beschouwd.

ENERGIEBESPARING betekent de kortste weg afleggen tussen elementaire energiebron en de benodigde energievorm met zo weinig mogelijk omzettingen. Ook betekent dit, dat als omzettingen onvermijdelijk zijn verliezen geminimaliseerd moeten worden. BESPAREN = VERLIESBEPERKING!!!! (Op woonhuisniveau; Je betaalt voor wat je verliest). Alle energie, die het huis binnenkomt gaat weer verloren naar buiten.

De warmtebehoefte

Warmte is onze grootste behoefte. De warmtebehoefte vertaalt zich meestal in het verwarmen van lucht of één vloeistof, water. De volgende omzettingen zijn het meest gangbaar:

1. ZON-WARMTE(zonne-boiler)-WARM WATER

2. ZON-BIO-MASSA-WARMTE(vuurtje)-WARM WATER

3. ZON-FOSSIELE BIOMASSA(aardgas)-WARMTE(verbranden)-WARM WATER

4. ZON-(FOSSIELE)BIO-MASSA-ELECTRICITEIT-WARMTE(verliezen)-WARM WATER

 

Heb je warm water nodig???? Tap het direct van de zon!!!!

De mechanische energiebehoefte

Mechanische energie is meestal nodig voor verplaatsen, vervormen of verdichten. Ook wordt mechanische energie vaak gebruikt als tussenvorm voor omzetting.

1. ZON-WIND-BEWEGING(MOLEN -water, granen, zagen etc.)

2. ZON-KLIMAAT/REGEN-WATERKRACHT-BEWEGING(MOLEN - granen, zagen etc.)

3. ZON-(FOSSIELE)BIOMASSA-WARMTE-BEWEGING(verbrandingsmotoren, stoom-turbines)

4. ZON-CHEMIE-BEWEGING(mengsels, explosieven)

Alle beweging kan vervolgens weer omgezet worden in ELECTRICITEIT, die vervolgens weer omgezet kan worden in mechanische energie. Er treden veel verliezen op als warmte, die weer verloren gaat

 

De electriciteitsbehoefte

Electricteit is een ideale drager van energie doordat het transport ervan relatief gemakkelijk is. Het laat zich ter plaatse omzetten in warmte, mechanische energie(ook geluid) en licht (TV, lampen, video etc.)

De volgende omzettingen zijn het meest gangbaar:

1. ZON-ELECTRICITEIT (zonnepanelen genereren gelijkspanning)

2. ZON-WIND-BEWEGING-ELECTRICITEIT(windturbines, molens)

3. ZON-WATERKRACHT-BEWEGING-ELECTRICITEIT(waterkrachtcentrales)

4. ZON-(FOSSIELE)BIOMASSA-WARMTE-BEWEGING-ELECTRICITEIT

5. ZON-CHEMIE-ELECTRICITEIT (batterijen)

6. ZON-SPLIJTSTOFFEN-WARMTE-BEWEGING-ELECTRICITEIT (kerncentrales)

 

Heb je electrische energie nodig?????? Tap het direct van de zon met een PV-cel array!!!!!

De lichtbehoefte

Licht is een levensbehoefte die een belangrijke rol speelt bij het gebruik van ons visuele zintuig. Geen licht, geen visuele informatie. Als er geen visuele informatie is lopen we voortdurend een groter gevaar bij alles wat we doen.(Als we er niet aan gewend zijn niets te zien)

De volgende omzettingen zijn het meest gangbaar:

1. ZON-(FOSSIELE)BIOMASSA-LICHT (olielampje, kaars, fakkel, gloeikousje)

2. ZON-CHEMIE-LICHT (lichtstaafje, vuurwerk)

3. ZON——ELECTRICITEIT-LICHT

Vaak gaat het produceren van licht gepaard met grote verliezen in de vorm van warmte (gloeilamp, kousje). Moderne witte LED,s LED array’s, produceren  veel licht en weinig warmte.

 

VOORBEELDEN

Van energiebesparing door het beperken van verliezen:

 

1.Warmteterugwinning uit ventilatielucht. Een woning is meestal voorzien van een systeem dat de luchttemperatuur op een behaaglijk peil houdt (centrale verwarming). Daarnaast is het absoluut nodig die lucht regelmatig te verversen door de oude lucht (met vocht, stof en CO2) af voeren (mechanische ventilatie) en verse door kieren of een ge-opend raam te laten binnenstromen. Dat hierbij ook de kostbare warmte verloren gaat is wel duidelijk. Een gebalanceerd ventilatiesysteem bestaat uit twee ventilatoren, waarbij de één lucht toevoert aan alle kamers en de ander lucht verwijdert uit keuken, WC’s en badkamer. Communicatie vindt plaats via de drempels. De twee luchtstromen kruisen elkaar zonder vermenging in een warmtewisselaar, waarbij de warme lucht uit het huis de binnenkomende verwarmt. Het enige nadeel van ventilatie is de verlaging van de relatieve vochtigheid in huis. Tot wel 30% rel. (www.brinkclimatesystems.nl; www.jestorkair.nl). Zonder een effectief luchtbevochtigingssysteem kan dit gezondheidsproblemen veroorzaken.

2. Warmteterugwinning uit douchewater. Als we onder de douche staan, loopt het warme water over onze huid direct de afvoer in. Jammer! Het is maar een paar graden kouder geworden dan waarmee het uit de douchekop kwam. Als we de warmte aan het afvoerwater kunnen onttrekken en terugvoeren aan de douchekraan, hebben we veel minder energie nodig. Voor informatie (www.bries.nl; www.germontis.nl) of DOE-HET-ZELF WTWD UIT DOUCHEWATER

3. Woningisolatie. Als we het warmteverlies van de woning kunnen vertragen door spouwmuurisolatie, dakisolatie, dubbel glas, vloerisolatie en bodemisolatie (kruipruimte) levert dit een enorme energiebesparing op.

4. Energiezuinige huishoud apparaten. Bijvoorbeeld HR-CV ketels, gasgestookte droogtrommels, hot-fill wasautomaten, gebalanceerde afzuigkap met warmteterugwinning (www.jestorkair.nl), “gas onder glas” /gas-CERAN gaskoopplaat (www.oranier.nl). Nagenoeg alle electrische energie de woning binnenkomt wordt omgezet in warmte. Hierdoor is er minder gas nodig.  Centrale electriciteitsopwekking produceert 3x zoveel CO2 als decentraal met aardgas.

 

ALS BOVENSTAANDE MAATREGELEN NIET ZIJN GEOPTIMALISEERD, IS HET TOEPASSEN VAN ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN (Windmolens, zonnepanelen, zonne-kollectoren en warmtepompen-z.g. groene energie) DWIJLEN MET DE KRAAN OPEN!!!!!!!